Inloggen
Registreren

Disclaimer

Deze website is eigendom van PeopleLink bvbaDoor de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan PeopleLink bvba of rechthoudende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door op deze site te surfen, verkrijgt u geen enkel recht hierop.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van teksten - is uitdrukkelijk verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

PeopleLink bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PeopleLink bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
PeopleLink bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.